Privacy verklaring Skinstudio Libra, gebruik Cookies, sociale media knoppen.

Hoe ga ik om met uw persoonlijke gegevens.

 • Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende schoonheidsspecialist, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de nieuwe AVG wet.
 • Uw dossier bevat aantekeningen over uw algehele gezondheidstoestand en gegevens over eerder uitgevoerde behandelingen die ik van u heb gekregen. Ook kunnen er in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb ontvangen.
 • Minderjarige kinderen tot 16 jaar behandel ik alleen met toestemming van de verzorgende ouder(s) en in aanwezigheid van een van de ouders tenzij wij anders overeengekomen zijn.
 • Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelende schoonheidsspecialist heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier of op een losse elektronische data drager voorzien van een password, die opgeborgen zijn in een afgesloten kast. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 • De gegevens uit uw dossier zouden ook nog voor de volgende doelen gebruikt kunnen worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als dit tijdens de behandelingen door mij wordt geadviseerd. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. Voor het gebruik tijdens waarneming bij mijn afwezigheid of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven maximaal 6 maanden bewaard nadat u heeft besloten de behandelingen bij ons instituut te stoppen.
 • Privacy op de zorgnota. Op de eventuele zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling Acne.
 • Op deze website kunt u een contactformulier gebruiken om met mij in contact te komen. De gegevens die ik daar van u vraag: Naam, adres, telefoonnummer en mailadres vraag ik om met u in contact te kunnen komen. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt en alleen door mij gebruikt.  Mocht u niet bij mij onder behandeling komen dan verwijder ik uw mail en dus de gegevens die daarin staan na 3 maanden.

Als Lid van de ANBOS(Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging branche ) hebben de cliënten van Skinstudio Libra toegang tot een klachten procedure en bij onvoldoende respons op toegang tot een onafhankelijke geschillencommissie. Informatie hierover is te vinden op de website van de ANBOS. Het primaire doel van de klachtenregeling is te bemiddelen in het geschil tussen cliënt en behandelaar. Er kunnen door de commissie geen sancties worden opgelegd. Indien deze bemiddeling niet slaagt, wordt de klacht voorgelegd aan het onafhankelijke geschillencommissie.

Cookies en de sociale media knoppen

Het is een wettelijke verplichting om u op de hoogte te stellen wat cookies zijn en doen. U kunt cookies ook uitzetten, dat is een instelling in uw internetbrowser.

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Sociale knoppen    

Op de site zijn knoppen opgenomen die verwijzen naar andere sites zoals bijvoorbeeld de site van de ANBOS ( Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging branche) en promotie video’s die op YouTube worden afgespeeld. Hiernaast is er ook de mogelijkheid te delen op Facebook. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken wel gebruik van een cookie. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je de privacy verklaringen van ANBOS,GOOGLE, Facebook en YouTube (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.

Pin It on Pinterest